img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

KVKK VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Hatırlatma

2023-07-27

SAYI : ÖZDERİN 2023/RG.001

 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kişisel veri işleyen ve istisna kapsamında olmayan; 50’den çok çalışan sayısı olan veya yıllık mali bilanço toplamı Kurul tarafından belirlenen belirli bir rakamı aşan gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile getirilen istisna ile yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktaydı.

25.07.2023 tarih ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.07.2023 tarih ve 2023/1154 Karar sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulunun “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğe İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması” konulu kararı ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarında değişiklik yapılmıştır.

Kurul Kararı ile “19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesindeki yıllık mali bilanço toplamı tutarının güncellenmesi suretiyle yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmesine şeklinde karar verilmiştir.

Kanun’un 18. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen yeniden değerleme oranına göre 2023 itibarıyla 119.428,00 TL – 5.971.989,00 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecektir.

Yıllık çalışan sayınız 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamınız 100 milyon TL’den çok ise VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüklerinizin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmenizi tavsiye ederiz Bu kapsamda ilgili veri sorumluları, VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan” faydalanabilirler. Kılavuz’a linkten ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU