img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

KVKK Kapsamında İşyerinde Görüntü ve Ses Kaydı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi

2023-08-16

SAYI : ÖZDERİN 2023/17

 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinde düzenlenen genel ilkeler kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlularınca her zaman gözetilmesi gereken hususlardır. Bir başka deyişle bu genel ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunmalı ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bunun anlamı, bir kişinin kişisel verilerini işlerken o kişiyi Kanun’a uygun surette aydınlatılıp açık rızası almış olsak dahi, işlenebilecek olan kişisel verileri noktasında makul, ölçülü ve sınırlı olunması gerekmektedir.

Bültenimize konu ilgili Kurul kararından[1] görüleceği üzere, bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gereği yeterli aydınlatmada bulunarak ve aynı zamanda kamera kaydı ile görüntü kaydı alındığına ilişkin uyarı yazıları asarak işyerinde bulunan veya işyerini ziyaret eden ilgili kişilerin görüntü kayıtlarını işleyebiliriz. Ancak ilgili Kurul kararında da görüleceği üzere, ses ile kayıt alınarak kişisel veri işleme faaliyeti sınırlılık ve ölçülü olunmasına dair genel ilkelere aykırılık teşkil edecektir. Bunun sebebi ise aşağıdaki gerekçe ile açıklanmıştır;

“Bu kapsamda söz konusu kayıt ile beklenen faydanın ses kaydı olmaksızın görüntü kaydı ile elde edilebileceği hallerde ses kaydının da yapılması, gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyeti ile ulaşılmak istenen amaç arasındaki dengenin bozulmasına yol açacağından ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Bu anlamda, gözetim sistemlerinde görüntü kaydı ile birlikte ses kayıt sisteminin de kullanılmasının sadece görüntü kaydına göre çok daha müdahaleci olacağı açıktır. Diğer taraftan, kameralar vasıtasıyla görüntü ile birlikte ses kaydı yapılması, bireylerde her açıdan gözetim altında tutuldukları endişesi yaratabilecek olup, kişilerin kamusal alanda bile özel bir kısım diyaloglarının ya da yaşantı kesitlerinin bulunabileceği de dikkate alındığında bu yönde bir uygulamanın hakkın özüne zarar vereceği değerlendirilmektedir.”

Özetle bir kişi açık rıza göstermiş olsa dahi ses ile kayıt alınmasın genel ilkelere aykırılıkla hukuka aykırı bir veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilecektir. Aksi uygulamaların tespit edilmesi halinde söz konusu aykırı faaliyetlerin idari yaptırıma, ayrıca suç teşkil eden durumlarda cezai soruşturmaya konu olabileceği, ilgili kişilerin maddi ve manevi tazminat talep haklarının doğacağı unutulmamalıdır.

Konu ile ilgili herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz

Saygılarımızla,

 

Av. Senem ÇETİN

Danışmanlık Departmanı Yöneticisi