img-01

Çalışma Alanları

Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyacak girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemiştir. Tüketici hukuku, bu amaç doğrultusunda tüketici olarak nitelendirilen gerçek ve tüzel kişilerin uyuşmazlıklarını çözen hukuk dalıdır.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, tüketicinin ayıplı mal ve hizmet nedeniyle sahip olduğu haklar, ayıplı malın sebep olduğu zararlardan doğan sorumluluk, sözleşme koşullarında tüketicinin nasıl korunacağı, tüketici mahkemelerinde ve tüketici hakem heyetlerinde görülen her türlü hukuki uyuşmazlık konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.