img-01

Çalışma Alanları

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku genel itibariyle kişilerin maddi - manevi olarak haksız ve hukuka aykırı olarak bir zarara uğraması halinde, bu zararın sorumluları tarafından giderilmesini ifade etmektedir.

Tazminat hukuku farklı mevzuatlarla düzenlenmiş ve farklı şartlara bağlanmıştır. Kural olarak oluşan zararın karşılanmasında kusur oranı gözetilmekte ise de, araç sahibinin veya adam çalıştıranın kusuru olmasa dahi zarardan sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Trafik kazası, iş kazası, haksız rekabet, ayıplı mal ya da hizmet verilmesi, tıbbi hata (malpraktis), basın yoluyla işlenen suçlar gibi haller tazminat borcunu doğurabilmektedir.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, tazminat hukuku alanında yıllardır oluşmuş tecrübe birikimiyle hizmet verilmekte, uyuşmazlıkların çözümünde müvekkiller, gerek sulh görüşmelerinde gerekse yargı organları önünde temsil edilmekte ve savunulmaktadır.