img-01

Çalışma Alanları

Tarım Hukuku

Tarım insanlığın ilk uğraşlarından ve en önemli beslenme kaynaklarından olsa da teknolojik gelişmeler eşliğinde tarım hukuku nispeten yeni bir hukuk alanıdır. Teknolojik yenilikler, artan rekabet ve profesyonel tarım üretimiyle ortaya çıkan hukuki problemlerin çözümü için tarım alanında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun gibi özel düzenlemeler yapılmıştır.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, bitki çeşitlerinin ve ıslahçı haklarının korunması, fikri mülkiyete dair hakların korunması, tohum-fide-fidan üretimi, ticareti ve ortaya çıkan zararların tazmini ile ilgili ve hukuki problemlerinin çözümü noktasında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.