img-01

Çalışma Alanları

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku alanı şirketlerin kurulması, yönetimi, hissedar ilişkilerinin düzenlenmesi, toplantıları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının uygulanması, nevi değişikliği, pay devri, birleşme-devralmalar gibi süreçleri içerdiği kadar finansal açıdan güçlük yaşayan şirketlerin finansal yeniden yapılandırılması, tasfiyesi, iflası gibi süreçleri de içermektedir. Aynı zamanda, üçüncü taraflarla ticari ilişkilerinin kurulması, yönetimi, sona erdirilmesi, istihdam, danışmanlık, taşeron hizmet alımı, operasyon, dağıtım, pazarlama, alım-satım, üretim, lisans dahil olmak üzere her türlü alanda sözleşmelerinin hazırlanması, akdedilmesi planlanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi, müzakere süreçleri, işlem ve operasyonlarının vergi mevzuatı dahil ilgili mevzuata uyumunun sağlanması, süreçlerle ilgili yaşanan hukuksal uyuşmazlıkların yargı sürecinde takibi, uyuşmazlık ve müzakere süreçlerinin planlanması gibi çok sayıda alanda hukuksal çözümler sunulmaktadır. Şirketlerin hukuksal alanda ihtiyaç duyduğu veya karşılaşmış olduğu problemleri analiz ederek, ilişkili olduğu hukuka göre uzman avukatlar arasında delege edilmektedir.

Özderin Avukatlık Bürosu’nun esas faaliyetini, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere, çeşitli sektörlerdeki birçok ticari işletmenin, her türlü alandaki genel avukatlık ve danışmanlık işlerinin yürütülmesi oluşturmaktadır.