img-01

Çalışma Alanları

Sağlık Hukuku

Sağlık hukukuna küçük perspektif ile bakıldığında hasta hakları olarak görülse de, büyük perspektifte sağlık hukuku mevzuatı başta olmak üzere, tıp hekimlerinin hakları ve sorumlulukları (idari, cezai ve hukuki açıdan) , sağlık kurumu -hekim, sağlık kurumu- sağlık çalışanı, sağlık kurumu- idare, sağlık kurumu- hasta arasındaki hakların ve uyuşmazlıkların tümünü kapsar.

Ayrıca günümüz koşullarında oldukça yoğun şekilde gündemde olan “Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar” olarak tanımlanan malpraktis vakaları da büronun ilgilendiği dava türleri arasındadır.

Bu bağlamda özellikle hastanelerin işin ve sürecin idaresi sırasında karşılaştıkları bütün sorunlarla ilgili idari, hukuki, cezai süreçler büro bünyesinde takip edilmekte olup, gereken yerlerde süreçlerinde de destek verilmektedir