img-01

Çalışma Alanları

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve dijital pazarlama hizmetleri sayesinde yeni faaliyet alanları doğan, hali hazırdaki faaliyetleri farklı satış kanalları ile büyüyen iş dünyası dünya çapında kişisel veri işlenmesini ve aktarımını daha kolay ve karmaşık hale getirmiştir. Bu durum gerek ülkemizde, gerekse dünya çapında kişisel verilerin müstakil bir yasalar ile korunmasını, aykırılığın ise ağır yaptırımlara bağlanmasını gerektirmiştir. Bu alanda, Özderin Avukatlık Bürosu tarafından verilen hizmetler ile şirketlerin tutarsız gizlilik ve veri koruma uygulamaları gözden geçirilerek yasalara uyumlu şekilde faaliyette bulunmaları, böylece yasal ve ticari risklerin giderilmesi sağlanmaktadır. Bu alanda tecrübeli avukatlar, şirketin faaliyet alanları ve satış kanallarına göre şirketi analiz ederek, şirketlerin gizlilik politikalarını hazırlar, politikaya uyumlu hareket etmesi için denetimler gerçekleştirir, şirket içerisinde tüm çalışanlarınızın farkındalık göstermesi için çalışmalar yapar, şirket içerisinde oluşturulmuş veya oluşturulacak komitelerin bir parçası olur, komitenin aktif çalışmasını sağlar.