img-01

Çalışma Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanları korumak ve işveren ile işçi arasındaki dengeyi sağlamak, çalışma barışıyla bu alandaki refahı sağlamak amacıyla taraflar arasında çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturan hukuk dalıdır.

Ağırlıklı olarak şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veren Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, bireysel ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa dair avukatlık ve arabuluculuk süreçlerinde destek verilmektedir. Özderin Avukatlık Bürosu, özellikle işveren vekili sıfatıyla iş davalarında yer almaktadır. Bununla beraber, işverenin iş idaresi ile ilgili ihtiyacı olan iş sözleşmelerinin şirket içi yönerge ve talimatların hazırlanması veya bu sözleşmelerin revize edilmesi ile işçi kıdem, ihbar tazminatı, ücret nevi’nden alacak davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları, sendikal haklar, yetki tespiti konularında şirketlere sürekli danışmanlık hizmeti de verilmektedir.