img-01

Çalışma Alanları

İcra İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku, taraflar arasında herhangi bir sebeple oluşan borcun ödenmemesi halinde, alacaklının hangi yollarla alacağını geri alabileceği konularını kapsayan bir hukuk dalıdır.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde, borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amacıyla gereken araştırmalar yapılmaktadır. Para alacaklarının tahsili, taşınmazların tahliye ve teslimi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, çocuk teslimi ile kişilere iflas hukuku neticesinde uygulanacak hükümlere ilişkin olarak genel anlamda hukuki hizmet verilmektedir. Bu alanda verilen hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takip işlemlerini de kapsamaktadır.