img-01

Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul (taşınmaz) hukuku, medeni hukukun bağımsız bir kısmını oluşturan, eşya hukukunun alt bölümünde yer alan ve toplumu yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli bir parçası olup, eşya hukukuna bağlı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. Birçok istisna ve detay barındıran gayrimenkul hukuku, tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla girintili bir şekilde biçimlenebilmektedir.

Gayrimenkul hukuku kapsamında ortaklığın giderilmesi davaları, tahliye davaları, istihkak davaları, tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları, ipotek kurulması ve ipotek terkini, taşınmazların alımı ve satımı, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma haklarının kurulması gibi birçok alan yer almaktadır.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, gayrimenkul hukukuna dahil olan her alanda hizmet verilmektedir.