img-01

Çalışma Alanları

Ceza Hukuku

Ceza hukuku bir toplumda huzur ve güven içinde yaşanılması için gerekli olan en elzem hukuk bölümüdür. Zira huzur ve güven ortamının oluşması için kişiler bazı davranışları yapmaktan kaçınmak yahut yapmak zorunda olmalıdır. Türk Ceza Kanunu ise bu çerçevede kişilere yapmaktan kaçınmaları gereken davranışları ve yapmaları gereken davranışları sıralamış, bunlara uymaktan kaçınan kişilere ise uygulanacak müeyyideleri belirlemiştir. Ceza yargılamasında gerek mağdur – müşteki gerekse sanığın hukuki yardım hak kayıplarının önüne geçilmesi için çok önemlidir. Büro özellikle genel çalışma alanları ile uyumlu ceza mevzuatından kaynaklanan davaları takip etmektedir.