img-01

Çalışma Alanları

Aile Hukuku

Aile, toplumun temel yapı taşı olması itibariyle gerek sosyoloji biliminin gerekse hukuki disiplinin odaklarından biridir. Aile hukuku evlilik bağının kurulması öncesinden başlayıp, birliğin sonlandırılması, ortak çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal varlığı haklarının ve evlilik birliğinin korunması gibi oldukça geniş bir hukuki alanı düzenlemektedir.

Aile hukuku; nişanlanma, evlilik, ayrılık, anlaşmalı – çekişmeli boşanma, mal rejimi uyuşmazlıkları, aile içi şiddet, evlat edinme, soy bağının kurulması, velayet, nafaka, aile konutu şerhi, tazminat, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi hukuki uyuşmazlıkların çözümüne hizmet ettiğinden, dikkat ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçler içermektedir.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, aile hukukundan doğan davaların yürütülmesi, mal rejimi sözleşmesi ve tasfiyesi, anlaşmalı boşanma veya sulh protokollerinin hazırlanması ve icra takiplerini yürütülmesi gibi hususlarda özel hayatın gizliliği gözetilerek, özenle hizmet verilmektedir.