img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-06-24

SAYI : ÖZDERİN 2021/RG.05

 

07.04.2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile (“İlgili Yönetmelik”)[1], 05.10.2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”)[2] birtakım maddeler yürürlükten kaldırılmış ve değiştirilmiştir.

İlgili Yönetmelik’e göre;

  • Yeni seyahat acentelerinin kuruluşunda başvuru belgeleri arasında, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirkülerinin yer alması gerekliliğini içeren bent,
  • Acente unvanı, ticaret unvanı, adres, grup, nev’i, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği, şirket birleşmesi ve şirket bölünmesi gibi değişiklik başvurularında, Bakanlığa gönderilecek belgeler arasında sayılan tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, Yönetmelik’in 21. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde hüküm altına alınmış olup bu bent,
  • Ticaret unvanı değişikliğinde taleple birlikte TÜRSAB’a başvururken tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirkülerinin gerektiğini içeren bent,
  • Yine nev’i değişikliklerde başvuru belgeleri arasında sayılan tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirkülerinin gerektiğini içeren bent,
  • Ortaklık veya yönetim kurulu değişikliğinde tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri ile birlikte TÜRSAB’a başvurulacağı gerektiğini içeren bent,
  • Şirket birleştirmesi ve şirket bölünmesinde TÜRSAB’a yapılacak başvuruda tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirkülerinin istendiğini içeren bent yürürlükten kaldırılmıştır.

                 Yönetmelik’in 4. Bölüm: “İnceleme, Denetleme, Değerlendirme ve Belgelendirme” başlığı altında hüküm altına alınan 18. maddesinin 1. fıkrasında bilgilendirme usulü açıklanmıştır. Maddeye göre, TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirecektir. Uygun görülen başvuruların Bakanlığa gönderiminde eklenmesi gereken belgeler arasında sayılan ”tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri” ibaresi İlgili Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

                 Yine aynı başlık altında, seyahat acentesinin işletme belgesinin geri alınması talebinde bulunması durumunda hangi belgelerle Bakanlığa veya TÜRSAB’a başvuracağı Yönetmelik’in 20. maddesinin 3. fıkrasında hüküm altına alınmıştır. İlgili Yönetmelik ile ilgili madde fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, artık tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri değil temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi ile başvuru yapılacaktır.

Söz konusu tebliğlerin uygulanması ile ilgili herhangi bir hukuki sorunuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Av. Senem ÇETİN                             Stj. Av. Yağmur İrem AKTAŞ
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi         Dava Departmanı 

 

 

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-14.htm

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071005-7.htm