img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

Bitki Koruma Ürünleri Düzenlemesi

2021-06-22

SAYI: ÖZDERİN 2020/05

 

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte[1] (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İlgi Yönetmelik”) 24.04.2020 tarih 31108 sayılı Resmi Gazete’de[2] yayımlanmıştır. Bahse konu İlgi Yönetmelik ile Yönetmelik’te yer alan geçici birinci maddede bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Yönetmeliğin geçici birinci maddesi ile bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgeleri devam eden kişilerin satış yetkisinin devam ettiği, ancak bu yerlerde sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişilerde (T.C. Vatandaşı olan Ziraat mühendisi, Eczacı, Kimya mühendisi/kimyager kişilerden) aranan sınav başarı belgesi hariç olmak üzere, ilgili diğer belgelerini 1/6/2020 tarihine kadar faaliyette bulunulan il müdürlüğüne ibraz ederek başvuruda bulunmaları ve belgelerini yenilemeleri gerektiği düzenlenmişti.

İlgili Yönetmelik ile geçici birinci madde düzenlenerek 1/6/2020 tarihine kadar sınav başarı belgesi hariç olmak üzere sunulması istenen bu ilgili belgelerden sorumlu yönetici kişiler için istenen sağlık raporunun en geç 31/12/2020 tarihine kadar sunabileceği belirtilmiştir. Buna paralel olarak da geçici birinci maddeye 6. fıkra eklenmiş, bitki koruma ürünleri toptancı veya bayi izin belgesi almak üzere yapılacak başvurularda COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sunulacak sağlık raporunun 31/12/2020 tarihine kadar istenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Av. Senem ÇETİN
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi
Özderin Avukatlık Bürosu