img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2022-06-21

SAYI   : ÖZDERİN 2022/RG.03

 

11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’ya eklenen geçici madde ile konut kiralarında, kira artış oranına ilişkin birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre,

  • 11.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek olan konut kira sözleşmelerinde yeni kira döneminde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini (%25) geçmemek koşuluyla geçerlidir.
  • Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki (“TÜFE”) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir.
  • Bu fıkra hükmü, TBK md. 344/2 uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.

Detaylıca açıklanan geçici düzenlemeden önce ise konut ve çatılı işyeri kira artışlarında bir ayrım olmayıp yenilenen kira dönemine ait kira bedeline ilişkin TBK md. 344 uygulanmaktaydı. Bir yıldan daha uzun kira sözleşmelerinde; yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedellerine ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılında TÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olmaktaydı. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira TÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmekteydi.

Söz konusu geçici maddeyle getirilen düzenlemeye ilişkin şunları tekrar belirtmekte yarar vardır ki,

  • Geçici madde metni kapsamına işyerleri girmemekte olup düzenleme yalnızca konut kira sözleşmelerini kapsamaktadır. İşyerleri için yenilenen kira sözleşmelerine dair yapılacak kira artış oranlarında TBK md. 344 aynen uygulanmaya devam edecektir.
  • Konut kiralarına ilişkin artış sınırlaması için belirlenen zaman aralığı ortadadır. Artış sınırlaması öngören söz konusu düzenleme, 01.07.2022 tarihinden sonra yapılan kira sözleşmelerini, yenileme dönemleri belirlenen tarih aralığı içerisinde kalmayacağından, kapsamamaktadır. Ancak yeni bir düzenleme ile geçici madde 1’in 01.07.2023 tarihinden sonra da yürürlükte kalmaya devam etmesinin düzenlenebileceği unutulmamalıdır.

Konu ile ilgili herhangi bir soru ya da sorununuzun olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU