img-01

Hakkımızda

Mali İşler Departmanı

SMMM unvanına sahip aynı zamanda İşletme Fakültesi Mezunu Mali İşler Yöneticisi tarafından yönetilen departmanda, büronun ödeme, tahsilat ve diğer tüm işlemleri ile ilgilenilmektedir.

Departmanın görevi; müvekkiller adına yapılan tahsilatların düzenli, hızlı olarak ilgililerine aktarılmasının yanında tahsilat ve masraflardan oluşan cari hesaplarının oluşturulması, her ay düzenli olarak müvekkillere raporlanması, mutabakat yapılması ve büro işleyişi ile ilgili diğer rutin işlerin takip edilmesidir.